დაბრუნების პოლიტიკა | INGARDEROBE.COM

ავტორიზაცია

cancel icon დახურვა
phone icon კონტაქტი
en ge
cancel image
დაგვიკავშირდით
სურვილების სია 0
0 პროდუქცია

დაბრუნების პოლიტიკა

ონლაინ შეძენილი პროდუქციის უკან დაბრუნება 

პროდუქციის უკან დაბრუნება შესაძლებელია

 • პროდუქციისთვის ქარხნული წუნის ან/და დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში;
 • დადასტურებულ შეკვეთაში მითითებულისგან განსხვავებული ზომის, ფერის ან/და განსხვავებული პროდუქტის მიწოდების შემთხვევაში.

ზემოაღნიშნული საფუძვლით პროდუქტის უკან დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში ნივთის ჩაბარებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში გაქვთ უფლება ვებ-გვერდის თქვენი ანგარიშის შესაბამის განყოფილებაში დააფიქსიროთ მიღებული პროდუქტის მდგომარეობა და თქვენი სურვილი პროდუქტის დაბრუნებასთან დაკავშირებით. რის შემდეგაც ელექტრონული ფოსტის საშუალებით დაგიკავშირდებათ ჩვენი წარმომადგენელი. გაითვალისწინეთ, აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ თქვენ აღარ იქნებით უფლებამოსილი, რომ მოითხოვოთ პროდუქტის უკან დაბრუნება.

ზემოთ აღნიშნული საფუძვლებით პროდუქტის უკან დაბრუნების შემთხვევაში, პროდუქციის უკან დაბრუნებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, თქვენ სრულად აგინაზღაურდებათ პროდუქციის საინვოისე ღირებულება.


გახსოვდეთ,

მხოლოდ ვებ-გვერდი INGARDEROBE.COM-ის კანონიერი წარმომადგენელი არის უფლებამოსილი დაადასტუროს თქვენ მიერ შეძენილი პროდუქტის ვარგისიანობა დასაბრუნებლად.

თქვენ მიერ ანგარიშის გვერდზე პროდუქტის დაბრუნების თაობაზე ინფორმაციის განთავსებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში შედგება კომუნიკაცია თქვენსა და ჩვენს უფლებამოსილ წარმომადგენელს შორის, რომელიც ხსენებულ ვადაში ან დაადასტურებს პროდუქტის დაბრუნების საფუძვლის არსებობას, ან უარყოფს მას.

გახსოვდეთ, პროდუქტის უკან დაბრუნების ზემოაღნიშნული პროცედურები უნდა დასრულდეს, ხოლო ნივთის უკან დაბრუნება უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს პროდუქტის ჩაბარებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში, აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ პროდუქცია აღარ მიიღება დასაბრუნებლად.


გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ უკან დასაბრუნებული პროდუქცია (ს):

 • არ უნდა იყოს გამოყენებული, გარეცხილი ან/და სხვანაირად დაზიანებული;
 • უნდა ჰქონდეს სასაქონლო იდენტიფიკატორი იარლიყი, ასევე პროდუქციის დასალუქი მოხსნადი იარლიყი;
 • უნდა დაბრუნდეს იგივე შეფუთვაში, რაშიც მიიღებს მომხმარებელი;
 • დასაბრუნებელ პროდუქციასთან ერთად უკან უნდა დაბრუნდეს ვარგის მდგომარეობაში მყოფი ინვოისი;
 • გახსოვდეთ, რომელიმე აღნიშნული პირობის/კრიტერიუმის დარღვევის შემთხვევაში თქვენი მოთხოვნა პროდუქციის დაბრუნებასთან დაკავშირებით იქნება უარყოფილი.

უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება:

 • გახსნილი პროდუქცია, ისეთი სპეციფიკის მქონე პროდუქციისთვის, რომლის რეალიზებაც ვეღარ მოხდება გახსნილ მდგომარეობაში;
 • 50% და მეტ ფასდაკლებაში შეძენილი პროდუქცია;
 • საცვლები, წინდები, პირსახოცები;
 • კომპლექტის ერთეული ნაწილი (შარვალი და პიჯაკის  შემთხვევაში მხოლოდ შარვალი, ან მხოლოდ პიჯაკი და ა.შ.).


ონლაინ შეძენილი პროდუქციის შეცვლა/გადაცვლა

ვებ-გვერდი INGARDEROBE.COM-ის საშუალებით შეძენილი პროდუქციის შეცვლა/გადაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმავე ბრენდის პროდუქციაში - თქვენთვის არასასურველი ნივთის იმავე ღირებულების ნივთში გადაცვლით, ან თანხის დამატების შემთხვევაში უფრო ძვირადღირებული პროდუქციით. პროდუქციის გადაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმავე ქალაქში, სადაც შეიძნეთ პროდუქცია.


პროდუქციის შეცვლა/გადაცვლა შესაძლებელია:

საწყის ფასში გაყიდული პროდუქციის შემთხვევაში პროდუქციის მიღებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში. პროდუქციის მიღების შემდეგ თქვენ უნდა შეამოწმოთ პროდუქციის მდგომარეობა, თუ აღნიშნულის შემდეგ გაგიჩნდებათ ნივთის შეცვლა/გადაცვლის სურვილი პროდუქციის მიღებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში უნდა დააფიქსიროთ აღნიშნულის თაობაზე თქვენი ნება (თქვენთვის ხელსაყრელი არხით, ან მაღაზიაში გამოცხადებით, ან ვებ-გვერდზე თქვენი ანგარიშიდან), ამასთან უნდა გადაამოწმოთ შესაძლებელი იქნება თუ არა ნივთის შეცვლა (მათ შორის, ზომა, ბრენდი და ა.შ.), იმ შემთხვევაში თუ შეუძლებელი იქნება ნივთის შეცვლა/გადაცვლა, მაშინ ამოქმედდება პროდუქციის დაბრუნებასთან დაკავშირებული წესები.

50%-მდე ფასდაკლებულ ფასში გაყიდული პროდუქციის შემთხვევაში პროდუქციის მიღებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში. აღნიშნული ვადის გაშვების შემდეგ აღარ განხორციელდება შეძენილი პროდუქციის შეცვლა/გადაცვლა.


გახსოვდეთ,

 • ჩვენთან შეძენილი პროდუქციის შეცვლა/გადაცვლა ნებადართულია მხოლოდ ერთჯერადად;
 • ნივთის შეცვლის/გადაცვლის სურვილის შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ მხოლოდ ის პროდუქცია, რაც რეალურად იქნება კონკრეტული ქალაქის კონკრეტულ მაღაზიაში.;
 • მხოლოდ ვებ-გვერდი INGARDEROBE.COM-ის კანონიერი წარმომადგენელი არის უფლებამოსილი დაადასტუროს თქვენ მიერ შეძენილი პროდუქტის ვარგისიანობა შესაცვლელად;
 • პროდუქციის შეცვლის/გადაცვლის შემთხვევაში თქვენ თავად უნდა უზრუნველყოთ პროდუქციის მოტანა შესაბამის ქალაქში ჩვენს სავაჭრო ობიექტში, შესაბამისად ნივთის ტრანსპორტირების დროს მისი დაზიანების რისკზე პასუხისმგებლობა გეკისრებათ თქვენ;
 • შესაცვლელი/ გადასაცვლელი პროდუქცია უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემოთ მითითებულ პირობებს. პროდუქციის შეცვლამდე/გადაცვლამდე განხორციელდება მისი დათვალიერება/შემოწმება, თუ აღმოჩნდება, რომ ნივთი ვერ აკმაყოფილებს შესაბამის პირობებს, ნივთის გადაცვლა არ იქნება ნებადართული.  


გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შესაცვლელი/გადასაცვლელი პროდუქცია (ს):

 • არ უნდა იყოს გამოყენებული, გარეცხილი ან/და სხვანაირად დაზიანებული;
 • უნდა ჰქონდეს სასაქონლო იდენტიფიკატორი იარლიყი, ასევე პროდუქციის დასალუქი მოხსნადი იარლიყი;
 • უნდა დაბრუნდეს იგივე შეფუთვაში, რაშიც მიიღებს მომხმარებელი;
 • გადასაცვლელ პროდუქციასთან ერთად უკან წარმოადგინოთ ვარგის მდგომარეობაში მყოფი ინვოისი;
 • გახსოვდეთ, რომელიმე აღნიშნული პირობის/კრიტერიუმის დარღვევის შემთხვევაში თქვენი მოთხოვნა პროდუქციის შეცვლასთან/გადაცვლასთან დაკავშირებით იქნება უარყოფილი.


შეცვლა/გადაცვლას არ ექვემდებარება:

 • გახსნილი პროდუქცია, ისეთი სეციფიკის მქონე პროდუქციისთვის, რომლის რეალიზებაც ვეღარ მოხდება გახსნილ მდგომარეობაში;
 • 50% და მეტ ფასდაკლებაში შეძენილი პროდუქცია;
 • საცვლები, წინდები, პირსახოცები;
 • კომპლექტის ერთეული ნაწილი (შარვალ-კოსტუმის შემთხვევაში მხოლოდ შარვალი, მხოლოდ კოსტუმი და ა.შ.).


ნებისმიერი სახის დამატებითი ინფორმაციის, კითხვის ან/და დახმარებისთვის დაინტერესებულმა პირებმა უნდა მოგვწეროთ შემდეგ მისამართზე: Ingarderobe@gmail.com, ან დაუკავშირდით ჩვენს ოფისს სატელეფონო ნომერზე: (+995) 591 373 373.

ყველა სახის შეტყობინება გეგზავნებათ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომელიც თქვენ მიუთითეთ ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის დროს.

თქვენს მიერ ელექტრონული ფოსტის ცვლილების შემთხვევაში უნდა გვაცნობოთ წერილობით, ნებისმიერი შენაძენის გაკეთებამდე, ან დააფიქსიროთ ელ.ფოსტის მისამართის ცვლილება თქვენს ანგარიშში.

* მიმდინარე მოვლენების ფონზე, არსებული მომენტისთვის საქართველოს მთავრობის მიერ დაწესებული რეგულაციები არის უპირატესი მათი მოქმედების ვადის ბოლომდე